Is een parketvloer in combinatie met een vloerverwarming wel mogelijk?
Een vraag die veel mensen logischerwijze bezig houdt bij de aanschaf van een parketvloer. Het antwoord is echter niet zo makkelijk met uitsluitend JA of NEE beantwoorden, er zijn spelregels.
Buiten een gesloten sneeuwdeken waarbij u binnen op blote voeten in gezellige sfeer loopt en geniet van uw mooie thuis?! Bij deze heerlijke voorstelling is in ons land de gesloten sneeuwdeken gelukkig het moeilijkst te realiseren, het lopen op blote voeten op een mooie parketvloer met vloerverwarming daarentegen is zeker mogelijk.
JA, een parketvloer in combinatie met een vloerverwarming is dus zonder meer mogelijk en zelfs in vele gevallen expliciet gewenst.
NEE, niet alle parketbedrijven zijn zonder meer bedreven deze wens naar behoren uit te voeren.
Er zijn, zoals reeds aangegeven, enkele spelregels waarmee u rekening dient te houden die hieronder algemeen beschreven worden. Wij raden u ten alle tijden aan een gecertificeerde specialist in de arm te nemen. De door ParketPro gecertifieerde Parketadviseur in uw regio is speciaal opgeleid en ervaren als het erom gaat al uw vragen m.b.t. parketvloeren en het gebruik van vloerverwarming te beantwoorden.

1 . Welke soort parketvloer

Bij uw keuze van een parketvloer moet u wel rekening houden met het soort parketvloer dat u kiest. Massieve houten parketvloeren zijn niet geschikt in combinatie met een vloerverwarming. Samengesteld parket die rechtstreeks gelijmd zijn zoals een duoplank is per uitstek geschikt voor gebruik in combinatie met vloerverwarming. Uw vloer mag niet dikker zijn dan 18 mm om een goed rendement van uw vloerverwarming te garanderen.

2. De afwerking

Voordat de vloer afgewerkt kan worden dient er rekening gehouden te worden met een aantal zaken.
•    Bij zogenaamde natte systemen, waarbij de buizen in de cement of beton gelegd worden dient de dekvloer minimaal circa 8 weken te drogen alvorens te starten met verwarmen.
•    Bij droogbouw kan met meteen beginnen met de montage.
•    Tijdens de montage niet verwarmen
•    De ondervloer dient een laag max vochtgehalte te hebben, dit gehalte wordt bepaald op basis van de ondervloer die bij u van toepassing is. Vraag de parketadviseur in uw regio.

3. Opstookschema

Voordat de parketvloer aangebracht wordt dient de vloerverwarming middels onderstaand schema opgestookt te worden.
•    Watertemperatuur  naar 20℃  brengen.
•    5 dagen watertemperatuur verhogen met 5 ℃. Doel: 45 ℃ watertemperatuur of max 27 ℃ oppervlakte temperatuur.
•    Vervolgens met 5 ℃ per dag de temparatuur weer verlagen tot 20 ℃. Herhaal vervolgens nogmaals deze cyclus en zet de vloerverwarming weer uit 7 dagen voor plaatsing van de parketvloer.

4. Tot slot

Bij het leggen van de parketvloer dient rekening gehouden te worden met volgende zaken:
•    Laat de houten parketvloer 1 week acclimatiseren in de ruimte waar deze geplaatst dient te worden. Temperatuur van de ruimte moet tussen de 10℃ en 20℃ bedragen.
•    Er dient gebruik gemaakt te worden van lijm die geschikt is voor gebruik in combinatie met vloerverwarmingssystemen. Producten getest en gecertificeerd door ParketPro voldoen aan deze criteria en leveren in sommige gevallen zelfs een uitbreiding van de garantie op van uw parketvloer in combinatie met vloerverwarming in tegenstelling tot niet gecertificeerde producten.
•    Gebruik na 1 week bovenstaand schema om de watertemperatuur te verhogen.
•    Schommelingen in de temperatuur zo laag mogelijk houden.

Kan een parketvloer ook gecombineerd worden met vloerkoeling?

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van systemen die zowel verwarmen als koelen. De combinatie met parketvloeren is mogelijk mits er wederom rekening gehouden wordt met enkele spelregels zodat er geen schade ontstaat aan uw parketvloer:
•    Het systeem moet uitgerust zijn met een beveiligings- en regelsysteem zodat er geen condensatie kan optreden.
•    De aanvoertemperatuur van het water mag niet onder het “dauwpunt” liggen om condensvorming tegen te gaan.
•    Maak gebruik van de ParketPro in uw regio en stel uw vragen.